Den 18-08-2014 kl. 13:55

TRÆNERE

TRÆNER TRÆNER TRÆNER
Kim Ahlburg Kennett "Unda" Rasmussen  
25 14 31 70 42 32 17 75  
kimahlburg@hotmail.com capion77@hotmail.com  
TRÆNER HOLDLEDER TRÆNER
Peter van Drongelen Anne-Mette Gjering Frederiksen  
60 77 88 67 29 91 05 19  
peterskabsby@gmail.com gjering@hotmail.com  
TRÆNER TRÆNER  
 
Jan Hirsvang Lars Stage  
30 84 48 63 2942 1832  
janhirsvang@gmail.com larsbostage@gmail.com  

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7