Den 02-10-2016 kl. 06:51

Invitation 2016 efterår

LOLLANDS BANK CUP 2016

I “Minihallen”, Rynkebjerg 7, Ørslev, 4760 Vordingborg
den 12.- 13. november 2016

Der spilles i følgende rækker:

LØRDAG den 12. november 2016:

U-6 Årg. 2011 og yngre

U-7 Årg. 2010

U-12/13 PIGER Årg. 2005 - 2004

U-12 DRENGE Årg. 2005

U-13 DRENGE Årg. 2004

U-14/15 PIGER Årg. 2003 - 2002

U-14/15 DRENGE Årg. 2003 - 2002

U-16/17 DRENGE Årg. 2001 - 2000

U-16/17 PIGER Årg. 2001 - 2000

SØNDAG den 13. november 2016:

U-8 Årg. 2009

U-9 Årg. 2008

U-10/11 PIGER Årg. 2007 - 2006

U-10 DRENGE Årg. 2007

U-11 DRENGE Årg. 2006

Alle rækker afsluttes samme dag som de spilles og forventes afviklet i ovennævnte rækkefølge!!

Ved for få deltagende hold aflyses rækken - og derfor kan der godt opstå forskydninger i ovenstående foreløbige program.

Holdstørrelser:

I U-6, U-7, U-8 & U-9 rækkerne må der være op til 5 spillere på banen af gangen.
I U-10, U-11, U-12 & U-13 rækkerne må der være 4 spillere på banen af gangen.
I U-14/15 Dr. og Pi. og U-16/17 DR. rækkerne må der være 3 spillere på banen af gangen.
Der må i alle rækker være 2 reservespillere.

Spilleregler:

Der spilles efter DBU’s regler for Indefodbold til små mål med enkelte undtagelser som er listet under særregler. Alle hold som opfylder alderskravene vil være spilleberettiget. D.v.s. både klubhold, private hold, firmahold eller blandinger heraf.
Dog må en spiller kun bruges på et hold i samme række under stævnet.
Eventuelle dispensa¬tioner, mht. alder, meddelt af den lokale union vil også være gældende i forbindelse med Lollands Bank Cup 2016. Dokumentation forevises på forlangende.
Alle tvivls¬spørgsmål afgøres alene af stævneledelsen.

Særregler for Lollands Bank Cup 2016:

På grund af hallens størrelse afviges der fra reglerne på følgende områder:
• Banens størrelse
• I U-14/15 DR (01-02), U-14/15 PI (01-02) og U-16/17 DR (99-00) rækkerne må der højst være 3 spillere på banen af gangen og der spilles ikke med en fast spiller over midten.
• I U-12 og U-13 spilles der med en fast spiller over midten.
• I alle rækker må målmanden sparke over midterlinjen. Der kan dog IKKE scores direkte på målspark.
• Det gælder - i rækker med en målmand der må tage med hænder - at målmanden godt må sparke udspark over midterlinjen. Der kan dog IKKE scores direkte på udspark
• I U-6 og U-7 rækkerne noteres der ikke resultater, men efter puljen er færdigspillet vil der være samlet præmieoverrækkelse i form af erindringsmedalje til samtlige spillere.

Præmier:

Der vil mindst være personlige præmier til 1. og 2. plads i hver række.
I U-6, U-7, U-8 & U-9 rækkerne vil der være personlige præmier til deltagerne.
I U-14/15 DR. og PI. samt U-16/17 DR. rækkerne vil der være pengepræmier pr. hold således:
1. pr. – 1.000 kr., 2. pr. – 500 kr.

Pris og betaling:

Kr. 400,00 pr. hold.
I U-14/15 DR. og PI. samt U-16/17 DR. og PI rækkerne dog kr. 500,00 pr. hold.
Indbetales via netbank Reg 6220 kto.: 1105137 senest fredag den 12. Februar 2016.

Tilmelding:

Tilmelding senest tirsdag den 25. Oktober 2016, via www.stævner.dk
Evt. spørgsmål på mail feldballe@hotmail.com eller på tlf.: 30 29 28 25
Tilmeldingen er bindende og holdgebyret refunderes ikke.

I øvrigt:

Der kan blive adgangsbegrænsning i visse rækker, ligeledes kan det blive aktuelt at sammenlægge årgange eller flytte rækker mellem lørdag og søndag, hvis der tilmeldes flere hold end vi har forudset. Dette vil naturligvis kun ske efter aftale med de tilmeldte hold.
Endeligt program forventes udsendt den 4. november 2016 til de personer som har tilmeldt.

Med venlig hilsen, og forhåbentlig på gensyn

På vegne af Ørslev GIF og Lollands Bank

Jesper Hansen

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7