Den 12-05-2020 kl. 16:54

Genåbning af  Ørslev fodbold

Genåbning af ØGIF – nu med Corona-Regler og myndighedernes retningslinjer.

Alle trænere får udleveret retningslinjerne og skal kende dem inden første træning kan foregå. Alle trænere skal følge de udleverede retningslinjer. Trænere informerer deres årgange om de af klubben udsendte retningslinjer. Klubbens trænere vil evaluere træningen løbende og foretager eventuelle nødvendige justeringer af organiseringen af aktiviteterne. Alle justeringer meldes ud på Klubbens Trænerforum.

Det er frivilligt at deltage i klubbens aktiviteter for både trænere og spillere. Alle skal føle sig trygge, når de er til fodbold i ØGIF.

 

SPILLERNE – FØR TRÆNING:

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 • Det anbefales, at man slet ikke møder til træning, hvis man selv har symptomer påCovid19-sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv.
 • Ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.
 • Spillerne skal tilmeldes træning på facebook dagen inden så trænerene kan dele træningsgrupper.
 • Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
 • Bliver man kørt af forældre må disse IKKE følge spilleren på træningsbanen men sætte spilleren af på parkeringspladsen
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Der er spritbeholder til alle træningsgrupper på banerne

SPILLERNE – UNDER TRÆNING

Der skal så vidt mulig holdes 2 meters afstand til hinanden under hele træningen og ved samlinger.

 • Der må IKKE heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst
 • Der må IKKE bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.

SPILLERNE – EFTER TRÆNING

 • Alle spritter hænder af inden de forlader træningsarealet
 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksom ved skiftet mellem træningshold.
 • Forældre må IKKE hente spillere på banerne men skal vente i bilerne.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.

 

 

Genåbning af ØGIF – nu med Corona-Regler og myndighedernes retningslinjer.

Alle trænere får udleveret retningslinjerne og skal kende dem inden første træning kan foregå. Alle trænere skal følge de udleverede retningslinjer. Trænere informerer deres årgange om de af klubben udsendte retningslinjer. Klubbens trænere vil evaluere træningen løbende og foretager eventuelle nødvendige justeringer af organiseringen af aktiviteterne. Alle justeringer meldes ud på Klubbens Trænerforum.

Det er frivilligt at deltage i klubbens aktiviteter for både trænere og spillere. Alle skal føle sig trygge, når de er til fodbold i ØGIF.

TRÆNERNE – FØR TRÆNING:

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 • Det anbefales, at man slet ikke møder til træning, hvis man selv har symptomer påCovid19-sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv.
 • Ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.
 • Trænerne melder træningsgrupperne ud på facebook inden træningen, så spillerne ved hvor de skal være.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bold og kegler ud.
 • Der vælges bolde og kegler, som kun må bruges af den enkelte gruppe.
 • Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.
 • Der må max trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Der er spritbeholder til alle træningsgrupper på banerne

TRÆNERNE – UNDER TRÆNING

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe
 • Der skal så vidt mulig holdes 2 meters afstand til hinanden under hele træningen og ved samlinger.
 • Der opfordres til aktiviteter, som kan gennemføres helt uden fysisk kontakt.
 • Under træning er det kun den ansvarlige træner, der må flytte kegler og mål.
 • Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.

TRÆNERNE – EFTER TRÆNING

 • Alle spritter hænder af inden de forlader træningsarealet
 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksom ved skiftet mellem træningshold.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.
Den 14-03-2020 kl. 18:02

Aflysning af alle arrangementer  i ØGIF regi indtil  videre

Modtaget fra DGI:

 

 

Til alle idrætsforeninger


DGI opfordrer alle idrætsforeninger til at aflyse alle aktiviteter nu

Alle idrætsforeninger opfordres til at aflyse alle deres aktiviteter fra nu af og foreløbig frem til mandag den 30. marts. Det gælder både indendørs og udendørs aktiviteter.

DGI's opfordring kommer i kølvandet på de tiltag mod corona-virus, regeringen kom med onsdag den 11. marts.

"Vi har et ansvar i idrætsforeningerne, som vi skal stå ved. Det er meget vigtigt, at vi følger myndighedernes opfordringer, og vi bakker fuldt ud op om de tiltag, der er taget. I DGI anbefaler vi, at alle frivillige foreninger lukker ned for tilbud og aktiviteter, både indendørs og udendørs. Det er nødvendigt i en situation som denne, hvor vi må stå sammen uden at samles," siger DGI's formand Charlotte Bach Thomassen.


Både indendørs og udendørs aktiviteter bør indstilles

Regeringens anbefalinger går først og fremmest på indendørs aktiviteter.

"Vi går skridtet videre her og anbefaler, at al aktivitet i foreningen indstilles, både indendørs og udendørs. For selvom foreningernes aktiviteter foregår udendørs, så er der klublokaler, omklædningsrum og andre mødesteder, hvor man samles tæt, og det bør ikke ske," siger Charlotte Bach Thomassen.

Hverdagen vil den kommende tid blive anderledes for danskerne, der altså heller ikke vil opleve fællesskabet i idrætsforeningen.

"Det er tiltag, som rammer idrætsforeningerne hårdt. Idræt handler om at samle mennesker i fællesskaber, og det er ikke muligt i den kommende tid," siger formand for DGI, Charlotte Bach Tomassen.

Alle DGI's egne kurser, opvisninger, stævner og andre arrangementer aflyses foreløbig frem til mandag den 30. marts 2020.

Se mere på Corona - hvad anbefaler DGI?
 

Årets M/K 2019

Annette Stavnsbjerg og Birgit Jensen

Få et OK Benzin kort og støt Ørslev Fodbold

Har du ikke et OK Benzinkort så kontakt

Mette Juul Andersen 21 60 19 56 eller mail vangeleddet32@hotmail.com

Støt din lokale klub - Ørslev Fodbold nr. 562278

Vi skal skaffe 10 kort om året

 

 

Falck Alarm

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7