Den 11-03-2017 kl. 11:39

Afholdes i klubhuset den onsdag 14 marts 2018 kl 1930

 

Dagsorden

1: Valg af dirigent....
2: Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden, ved formanden.
3: Forelæggelse af det godkendte regnskab.
4: Behandling af forslag.
5: Valg af ledelse.
6: Eventuelt.
7: Årets M/K
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På vegne af ledelsen, formand Anders Jensen.
For yderligere information vedr. generalforsamlingen henvises
til: www.oegif.dk:
Vi håber at se en masse - Vel mødt..
ØGIF er vært ved en kop kaffe med kage.
 

 

Referat

Formandens beretning

Badminton

Gymnastik

Walk and run

Fodbold

 

Anders Jensen 10års jubilæum

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7