Den 20-03-2013 kl. 09:55

Generalforsamling 2013

Afholdt i klubhuset den 20 marts 2013.

 

Dagsorden

Referat

Formandens beretning

Badminton

Gymnastik og løb

Fodbold

 

 

 

Den 20-03-2012 kl. 15:48

Generalforsamling 2012

Afholdt i klubhuset den 21 marts 2012.

 

Dagsorden

Referat

Formandens beretning

Badminton

Gymnastik

Fodbold

 

Den 18-01-2012 kl. 16:28

ØGIF

Generalforsamling onsdag den 20 03 2013

For året 2012

Kl. 19.30 i Klubhuset Fragevej 4, Ørslev, 4760 Vordingborg.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden, ved formanden.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af forslag.
  5. Valg af ledelse.
  6. Eventuelt.
  7. Årets M/K.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På ledelsens vegne, formand Anders Jensen.

Yderligere information vedr. generalforsamling henvises til : www.oegif.dk, hvor beretninger fra badminton, gymnastik og fodbold kan ses en uge før generalforsamlingen.

Vel mødt. ØGIF er vært ved en kop kaffe med kage.

Generalforsamling 2011

Afholdt i klubhuset den 23 marts 2011.  for året 2010

 

Referat

Formandens beretning

Badminton

Gymnastik

Fodbold

Kiosk

Generalforsamling 2009

Referat

Generalforsamling 2008

 

Referat

Generalforsamling 2007

Referat

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7