Den 06-11-2011 kl. 10:38

Fodbold Aktivitetsudvalg

 

Udvalgsformand Stævner Stævner/Ture
Mette Juul Stig Jannerup Benjamin Larsen
21 60 19 56 20 41 61 60 25 51 09 81
vangeleddet32@hotmail.com stigjannerup@gmail.com bla@catergroent.dk
     
Stævner-fodboldskole Stævnebemanding Stævnebemanding
Sonni Ørregaard Bodil Jacobsen Helle Raalund Nielsen
51 80 39 31 22 80 03 59 71 78 08 06
sonni.oerregaard2@skolekom.dk bodilj@hotmail.com helle@raalund.dk
OK aftale - Indkøb slik Slik
 
Mette Juul Rikke Andreasen
21 60 19 56 26 56 73 74
vangeleddet32@hotmail.com mussemailen@gmail.com
Diskotek   Diskotek
 
Annette Stavnsbjerg   Birgit Jensen
23 60 43 67   23 73 20 62
a.stavnsbjerg@mail.dk   baj3@mail.dk
     
Lager udlejning Lager Julekalender
Kenneth Larsen Torben Stavnsbjerg Janne Raalund Jensen
22 57 52 50 42 96 99 76 21 80 51 44
kennethvdwl@gmail.com   jacobsen-frugt@mail.dk
     
Støttelotto Støttelotto Fyrværkeri
Bodil Jacobsen Annette Stavnsbjerg Jesper Hansen
20 80 03 59 23 60 43 67 25 45 17 06
bodilj@hotmail.com a.stavnsbjerg@mail.dk feldballe@hotmail.com
Salg af lodder Trækning - præmier  
  Faktura  
     

        

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7