Den 19-03-2015 kl. 16:37

LEDELSEN

Formand Økonomiansvarlig  
 
Søren Røndbjerg Janne Raalund Jensen  
Mejemarken 8 Ugledigevej 109  
21 65 79 19 21 80 51 44  
sorc27@gmail.com oegif1@outlook.dk  
Sekretær Teknik & Drift klubhus Kioskansvarlig
Martin Jørgensen Benjamin Bonne Beck Robert Christiansen
  Risvænget 2 Ørslevvej 74
22 15 50 51 40 54 60 23 60 88 97 70
fonamarti@hotmail.com benjaminbonnebeck@gmail.com robertoerslev@gmail.com
     
Fond & Frivill. ansv. Supleant  
   
Stig Jannerup    
Skovvej 9.    
20 41 61 60    
stigjannerup@gmail.com    
     
Badminton Fodbold  
 
Mette Rasmussen Kim Ahlburg  
Svingkærvej 2 Sværdborgvej 6  
51 22 01 27 25 14 31 70  
mette@edhnet.dk ahlburg936@gmail.com  
     
Petanque Esport  
 
Jan Kristensen Stig Jannerup  
Alenvej 2 Skovvej 9  
20 55 55 13 20 41 61 60  
jevnela@gmail.com stigjannerup@gmail.com  
     
Økonomi hovedr. Økonomi hovedr.  
     
     
Økonomi Fodbold Økonomi Fodbold  
 
Kasper Jensen Brian Andreasen  
41 17 74 48 21 70 91 10  
oegif.fodbold@gmail.com oegif.fodbold@gmail.com  

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7