Den 19-03-2015 kl. 16:37

LEDELSEN

Formand Økonomiansvarlig  
 
Søren Røndbjerg Janne Raalund Jensen  
Mejemarken 8 Ugledigevej 109  
21 65 79 19 21 80 51 44  
sorc27@gmail.com oegif1@outlook.dk  
Sekretær Teknik & Drift klubhus Kioskansvarlig
Martin Jørgensen Benjamin Bonne Beck Robert Christiansen
    Ørslevvej 74
22 15 50 51 40 54 60 23 60 88 97 70
fonamarti@hotmail.com benjaminbonnebeck@gmail.com robertoerslev@gmail.com
     
Fond & Frivill. ansv. Supleant  
 
Stig Jannerup Vibeke Ingeman Nielsen  
Skovvej 9. Nyråd Hovedgade 10 B  
20 41 61 60 28 49 89 94  
stigjannerup@gmail.com vibeke.ingeman@gmail.com  
     
Badminton Fodbold  
 
Mette Rasmussen Kasper Jensen  
Svingkærvej 2 Vildtbanen 8  
51 22 01 27 41 17 74 48  
mette@edhnet.dk skydebanen@hotmail.com  
     
Petanque Esport  
 
Jan Kristensen Christian Bergiel  
Alenvej 2 Skoleparken 10 st. dør 4  
20 55 55 13 31 72 80 22  
jevnela@gmail.com christian.bergiel@gmail.com  
     
Økonomi hovedr. Økonomi hovedr.  
     
     
     
Økonomi Fodbold    
   
Kasper Jensen    
41 17 74 48    
oegif.fodbold@gmail.com    

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7