Den 19-03-2015 kl. 16:37

LEDELSEN

Formand Økonomiansvarlig
Robert Christiansen Anders Jensen
Ørslevvej 74 Håndværkerstræde 6
60 88 97 70 24 24 00 93
robertoerslev@gmail.com andersjensen@jensen.mail.dk
   
Sekretær/Kioskansvarlig Teknik & Drift klubhus
Martin Jørgensen Benjamin Bonne Beck
Algade 47 1. Vangeleddet 24
22 15 50 51 40 54 60 23
fonamarti@hotmail.com benjaminbonnebeck@gmail.com
   
Fond & Frivill. ansv. Supleant
Stig Jannerup Vibeke Ingeman Nielsen
Skovvej 9. Nyråd Hovedgade 10 B
20 41 61 60 28 49 89 94
stigjannerup@gmail.com vibeke.ingeman@gmail.com
   
Badminton Fodbold
Mette Rasmussen Kasper Jensen
Svingkærvej 2 Vildtbanen 8
51 22 01 27 41 17 74 48
mette@edhnet.dk skydebanen@hotmail.com
   
Petanque Esport
Jan Kristensen Christian Bergiel
Alenvej 2 Skoleparken 10 st. dør 4
20 55 55 13 31 72 80 22
jevnela@gmail.com christian.bergiel@gmail.com
   
Økonomi hovedr. Økonomi hovedr.
Jeanette Jakobsen Beata Lizinczyk
oekonomi3@oegif.dk oekonomi2@oegif.dk
   
Økonomi Fodbold  
 
Pernille Abel  
22 95 00 00  
oegif.fodbold@gmail.com  

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7