Generalforsamling onsdag den 11 03 2020

For året 2019
Kl. 19.00 i Klubhuset Fragevej 4, Ørslev, 4760 Vordingborg.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden, ved bestyrelsen.
3. Forelæggelse af det godkendte regnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Valg af ledelse.
6. Eventuelt.
7. Årets M/K.

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På ledelsens vegne,

Nina Sørensen.
 

Vel mødt. ØGIF er vært ved en kop kaffe med kage.

Afdelings beretninger

 

Gymnastik

Fodbold senior

Esport

Walk and run

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7