ØGIF

 

ONSDAG den 22. marts 2023 kl. 1930.

Foreningen er som altid vært med kaffe og kage.

 

Dagsorden

1.  Valg af dirigent.

2.  Aflæggelse af ledelsens beretning v/formanden.

3.  Forelæggelse af de reviderede regnskaber.

4.  Behandling af forslag.

5.  Valg af Ledelse :

Formand : Søren Røndbjerg – villig til genvalg

Økonomiansvarlig : Janne Raalund

Fond & Frivillig ansvarlig : Stig Jannerup – villig til genvalg

6.  Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling.

Forslag sendes til følgende mail : sorc27@gmail.com

 

Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

Årets M/K

 

Søren Røndbjerg

Formand ØGIF

 

Ørslev Fodbold 2022-2023

Årsberetning fodbold

ØGIF beretning for 2022

Bretning

Referat

Beretning ved formand Søren Røndbjerg
1. Valg af dirigent- Per Skov indstilles, og vælges. Indkaldes til forsamling godkendes, da indkaldes er sendt ud til korrekt tid. Der er 15 stemmeberittigede til stede.
2. Beretning ved formand Søren Røndbjerg -

3. Forelæggelse af reviderende regnskab - Birgit Jensen fremlægger regnskab. Det samlede regnskab ender ud med et underskud på 110.000 kr.
Spørgsmål fra medlem : Er det muligt at få opdatering vedr. årest resultat løbende fra b.la badminton og petanque.
- Der har tidligere været opfølgning kvartalsvis, men grundet bortgang af Anders Jensen, har dette ikke været muligt. Men det ændres i 2023.
- Spørgsmål vedr. hjertestarter og det beløb der er betalt - Der svares at det er et årligt gebyr.
Spørgsmål. Er der et estimat på hvad fjernvarme vil koste i forbrug. Der kan ikke svares på dette.
4. Ingen indkommende forslag.
5. Valg af ledelse.
-Formand - Søren Røndbjerg er villig til genvalg . Søren genvælges
- Økonomiansvarlig - Janne Raalund er villig til at genopstille for 1 år. Janne genvælges.
- Fond og frivillig ansvarlig - Stig Jannerup er villig til genvalg. Stig genvælges for 2 år.
6. Der er genvalg til revisorer. Birgit genvælges.
7. Evt.
Spørgsmål ved børneattest. Lotto er nysgerrig på om alle skal fremvise dette. - Alle frivillige skal der hentes børneattest på. Der sendes ud til alle underafdelinger, at ALLE frivillige skal fremvise børneattest.
- Stig ønsker at flere deltager i generelforsamling, og ønsker at alle klubbens medlemmer opfordres til at deltage.
- Søren fortæller at der er sidste dag i morgen torsdag d. 23/03-23 for indlæg til Gif´en.

Årets M/K
- Der er ikke indstillet nogen til denne titel, og derfor er der ikke valgt nogen.

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7