Den 06-11-2011 kl. 13:08

Sponsorudvalg

Formand Sponsorudvalg Sponsorudvalg
   
Ebbe Andersen    
41 27 79 39    
ebbea@outlook.com    

Stadionspeaker

Jan "Sony" Christoffersen

40 32 58 92

jan.christoffersen@sony.dk

Reserve

Carsten"Mini" Olsen

21 75 08 35

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7