Beratning for 2023

Beretning

 

Referat

Referat

ØGIF

 

Generalforsamling 

Onsdag den 20marts kl 1930 i Klubhuset Fragevej 4

 

Dagsorden

 

1 Valg af dirigent

2 Aflæggelse af ledelsens beretning ved formanden

3 Forelæggelse af revideret regnskab

4 Behandling af forslag

5 Valg af ledelse

6 Eventuelt

Årets M/K

Valg af revisior og revisior supleant

Forslag skal være formandel i hænde senets 8 dage før generalforsamlingen

Forslag sendes til  sorc27@gmail.com

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7