Generalforsamling for  året 2020

ØGIF
Generalforsamling onsdag den 26 05 2021
For året 2020
Kl. 19.30 i Minihallen Rynkebjerg 7, Ørslev, 4760 Vordingborg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden, ved formanden.
3. Forelæggelse af det godkendte regnskab.
4. Behandling af forslag. Der er fremkommet 2 forslag pt. Et fra Walk & Run om at udtræde af ØGIF, og et fra Ørslev Gymnastik om at udtræde af ØGIF, og lægge aktiviteten sammen med Vordingborg Gymnastik. Ledelsen i ØGIF anbefaler begge forslag til godkendelse.
5. Valg af ledelse.
6. Eventuelt.
7. Årets M/K.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
robertoerslev@gmail.com
På ledelsens vegne, formand Robert Christiansen
Yderligere information vedr. generalforsamling henvises til : www.oegif.dk
Vel mødt. ØGIF er vært ved en kop kaffe, te og kage.
Af hensyn til Covid 19 ser vi os nødsaget til at kræve tilmelding til generalforsamlingen i år.
 
Tilmeld dig på mail andersjensen@jensen.mail.dk senest den 22.05.2021

Afdelingsberetninger

Gymnastik

Fodbold

Badminton

 

 

Regnskab

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7