Den 06-11-2011 kl. 13:08

Forretningsudvalget Fodbold

 

Formand Næstformand Kasserer
Kasper Jensen Mette Juul Pernille Abel
41 17 74 48 21 60 19 56 22 95 00 00
skydebanen@hotmail.com vangeleddet32@hotmail.com oegif.fodbold@gmail.com
fodbold1@oegif.dk   oekonomi4@oegif.dk
Sekretær - DBU kontakt Aktivitetsansvarlig Seniorudvalg
Søren Johannesen Mette Juul Troels Axelsen
29 90 49 91 21 60 19 56 40 55 39 41
trudshoej@gmail.com vangeleddet32@hotmail.com troelsaxelsen@gmail.com
     
Ungdomsudvalg   Driftansvarlig
 
Kim Ahlburg   Benjamin Bonne Beck
25 14 31 70   40 54 60 23
kimahlburg@hotmail.com   benjaminbonnebeck@gmail.com
    drift1@oegif.dk

 

 

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7