Den 06-11-2011 kl. 13:08

Forretningsudvalget Fodbold

 

Formand Næstformand Kasserer
Troels Axelsen Kim Ahlburg Brian Andreasen
40 55 39 41 25 14 31 70 21 70 91 10
troelsaxelsen@gmail.com ahlburg936@gmail.com oegif.fodbold@gmail.com
    brian.orslev@gmail.com
Sekretær - DBU kontakt Aktivitetsansvarlig Seniorformand
Søren Johannesen Kim Ahlburg Jacob Uggi
29 90 49 91 25 14 31 70 22 11 16 38
trudshoej@gmail.com ahlburg936@gmail.com jacob.u.larsen@gmail.com
     
Ungdomsformand Sponsorudvalg Driftansvarlig
Jan Hirsvang Troels Axelsen Benjamin Bonne Beck
30 84 48 63 40 55 39 41 40 54 60 23
janhirsvang@gmail.com troelsaxelsen@gmail.com benjaminbonnebeck@gmail.com

 

 

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7