Den 06-11-2011 kl. 13:08

Forretningsudvalget Fodbold

 

Formand Næstformand Kasserer
 
Willi Becke Mette Juul Pernille Abel
40 77 77 28 21 60 19 56 22 95 00 00
info.willi@becke.dk vangeleddet32@hotmail.com abel.pernille@gmail.com
     
Sekretær - DBU kontakt Aktivitetsansvarlig Sponsoransvarlig
Søren Johannesen Mette Juul Ebbe Andersen
29 90 49 91 21 60 19 56 41 27 79 39
trudshoej@gmail.com vangeleddet32@hotmail.com ebbea@outlook.com
     
Ungdomsudvalg Seniorudvalg Driftansvarlig
Jesper F. Hansen Troels Axelsen Benjamin Bonne Beck
30 29 38 35 31 40 21 50 40 54 60 23
feldballe@hotmail.com troelsaxelsen@gmail.com benjaminbonnebeck@gmail.com

 

 

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7