Afholdes i klubhuset den onsdag 14 marts 2018 kl 1930
Dagsorden
1: Valg af dirigent....
2: Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden, ved formanden.
3: Forelæggelse af det godkendte regnskab.
4: Behandling af forslag.
5: Valg af ledelse.
6: Eventuelt.
7: Årets M/K
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På vegne af ledelsen, formand Anders Jensen.
For yderligere information vedr. generalforsamlingen henvises
til: www.oegif.dk:
Vi håber at se en masse - Vel mødt..
ØGIF er vært ved en kop kaffe med kage.

Referat
Formandens beretning
Badminton
Gymnastik
Walk and run
Fodbold

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7