Generalforsamling 27-02-2019

 

Afholdes i klubhuset den onsdag 27 februar 2019 kl 1930

 

Dagsorden

1: Valg af dirigent....

2: Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden, ved formanden.

3: Forelæggelse af det godkendte regnskab.

4: Behandling af forslag.

5: Valg af ledelse.

6: Eventuelt.

7: Årets M/K Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

På vegne af ledelsen, formand Anders Jensen.

 

For yderligere information vedr. generalforsamlingen henvises til: www.oegif.dk:

Vi håber at se en masse - Vel mødt.. ØGIF er vært ved en kop kaffe med kage.

Referat

Formandens beretning

Badminton

Gymnastik

Walk and run

Fodbold

Esport

 

Generalforsamlingens punkt 5, valg af ledelse i ØGIF, for det kommende år 2019/2020 :

Ledelsens forslag:

Formand, aktivitetsansvarlig:          Anders Jensen (daglig ledelse)

Kiosk:                                                      Robert Christiansen (daglig ledelse)

Økonomiansvarlig:                             John Andersen. (daglig ledelse)

Medlem af ledelsen:                           Nina Sørensen

Medlem af ledelsen:                           n.n. vakant

Formand på valg for 1 år af gangen. 

Øvrige på valg for 2 år af gangen.

 

Revisor:  Birgit Jensen

Revisor suppleant:  Solveig Christoffersen

Begge på valg for 1 år af gangen.

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7